INICI > Avaluació
Arxiu Mida

Autoavaluació dels Jocs Tradicionals.doc

45 KB

Avaluacio_jocs_equip.doc

36 KB

Avaluació de la propia tasca docent.doc

31 KB

Avaluació del trimestre en global.doc

175 KB

Avaluació interna_Exemples de prova_CM.zip

50 KB

Avaluació interna_Exemples de prova_CS.zip

629 KB

Avaluació prova de resistència.doc

312 KB

Avaluació_Proves_EF_de_base_CI.doc

48 KB

Bateria eurofit nens 10 anys.xls

60 KB

Coavaluació bàdminton.doc

22 KB

Covaloració del treball en grup CS.doc

48 KB

Full avaluació trimestre.doc

41 KB

Fulls avaluació funcionament UP.rtf

67 KB

Llistes de control variades.doc

717 KB

Test bàsquet.doc

23 KB

autovaluació prova de txanques.doc

23 KB

avaluació txanques.doc

43 KB

avaluació_treball_de_grup.doc

53 KB

avaluació 100m. lliure.doc

56 KB

avaluació Condició física.doc

26 KB

avaluació expressió i dramatització.doc

47 KB

avaluació llançament pilota medicinal.doc

91 KB

avaluació prova de txanques.doc

48 KB

avaluació salt d'alçada.doc

46 KB

avaluació salt de llargada.doc

165 KB

avaluació treball cooperatiu.doc

31 KB

graella avaluació actituds.doc

35 KB

graelles avaluació EF.doc

273 KB
registre d'assistència, vestimenta i cooperació.xls 45 KB